กิจกรรมต่าง ๆ ของเรา - MSA Solution

การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด และทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564
ติดตั้งระบบวัดความฉากอัตโนมัติ (Square Master) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดตั้งระบบวัดความตรงอัตโนมัติ (Automatic Straightness Measuring Machine ) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โครงการอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักการทำงาน การใช้งาน การดูแลรักษา และตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์"

การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด และทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.  และทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะอันดับ 1 ถึง 3 ทั้งระดับ ปวช. ระดับ ปวส. เป็นเงินรางวัล และคาลิปเปอร์ยี่ห้อ Mahr นอกจากนี้ยังมอบเสื้อสำหรับคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และคณะกรรมการ พร้อมทั้้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านมาตรวิทยามิติ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องมือวัดละเอียดยี่ห้อ Mahr ทั้งแบบอะนาล็อก ดิจิตอล และระบบรับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

 

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 14 - 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


ติดตั้งระบบวัดความฉากอัตโนมัติ (Square Master) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Kunz precision สินค้าคุณภาพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดความฉากอัตโนมัติ Kunz precision Type 1000 เพื่อรองรับงานสอบเทียบด้านความฉากที่ช่วงการวัดสูงสุด 1 เมตร โดยมีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต

 

ติดตั้งระบบสอบเทียบการวัดความฉาก ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


ติดตั้งระบบวัดความตรงอัตโนมัติ (Automatic Straightness Measuring Machine ) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Kunz precision สินค้าคุณภาพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดความตรงอัตโนมัติ Kunz STRAIGHTset 200-3000 เพื่อรองรับงานสอบเทียบด้านความตรงที่ช่วงการวัดสูงสุด 3 เมตร โดยมีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต

 

ติดตั้งระบบสอบเทียบการวัดความตรง ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้ส่งมอบพร้อมอบรมให้ความรู้สำหรับรถตู้ปฏิบัติการเคลื่อนที่แก่กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับให้บริการตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ โดยบริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น รับบริการออกแบบ ดัดแปลง และติดตั้งเครื่องมือสำหรับรถตู้ปฏิบัติการเคลื่อนที่ นอกจากนี้้ภายในรถตู้ปฏิบัติการได้ติดตั้งเครื่อง TCB-15 ภายใต้แบรนด์ MSA Solution ที่ทางบริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับใช้ตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดแบบหน้าผาก ช่องหู และชนิดดิจิตอลปรอท

ออกแบบ ดัดแปลง ติดตั้ง พร้อมอบรมการใช้งานรถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

          วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด บริษัท แมชชีนเทค จำกัด บริษัท ศูนย์เทคโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน) 

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ขอขอบคุณภาพจากเพจ งานประชาสัมพันธ์ วก.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ วก.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง


อบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

          วันที่ 20 ถึง 22 เมษายน 2565 บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวัดละเอียด และมาตรวิทยาเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และได้สนับสนุนเครื่องมือวัดยี่ห้อ Mahr เพื่อใช้ในการอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ดำเนินการกลุ่ม อ. กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์

โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ขอขอบคุณภาพจากอาจารย์จงศิริ ชัยทองงาม สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

ภาพบรรยากาศทั้งหมด โดยอาจารย์จงศิริ ชัยทองงาม


โครงการอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ

          วันที่ 9 ถึง 11 พฤษภาคม 2565 บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งมีผู้อบรมเป็นอาจารย์จากอาชีวศึกษาในภาคกลางจำนวนกว่า 30 ท่าน ทั้งนี้หลังจากอบรมยังได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพในการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มาจัดการทดสอบ

โครงการฝึกอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักการทำงาน การใช้งาน การดูแลรักษา และตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์"

          วันที่ 22 ถึง 23 มิถุนายน 2565 บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการวิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลปรอท (Clinical thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิทางช่องหู (Infrared ear thermometer) และเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Infrared forehead thermometer) ณ ห้อง RN202 อาคารเรียนรามราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเพื่อให้สามารถตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้นำเครื่อง TCB-15 ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ นำมาใช้อบรมให้ความรู้และวิธีการใช้งาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักการทำงาน การใช้งาน การดูแลรักษา และตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์"