กิจกรรมต่าง ๆ ของเรา - MSA Solution

การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด และทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564
ติดตั้งระบบวัดความฉากอัตโนมัติ (Square Master) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดตั้งระบบวัดความตรงอัตโนมัติ (Automatic Straightness Measuring Machine ) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
โครงการอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักการทำงาน การใช้งาน การดูแลรักษา และตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์"
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสาขางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิตอล" ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อบรม "เทคนิคกระบวนการวัด GD&T และวิธีรายงานผลค่าวัดเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล" ณ สถาบันไทย-เยอรมัน
โครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2565 Smart Metrology Training and Competition 2022 (SMTC-2022)

การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด และทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.  และทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะอันดับ 1 ถึง 3 ทั้งระดับ ปวช. ระดับ ปวส. เป็นเงินรางวัล และคาลิปเปอร์ยี่ห้อ Mahr นอกจากนี้ยังมอบเสื้อสำหรับคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และคณะกรรมการ พร้อมทั้้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านมาตรวิทยามิติ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องมือวัดละเอียดยี่ห้อ Mahr ทั้งแบบอะนาล็อก ดิจิตอล และระบบรับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

 

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 14 - 20 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

การแข่งขันมาตรวิทยาและงานวัดละเอียดระดับภาค ประจำภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


ติดตั้งระบบวัดความฉากอัตโนมัติ (Square Master) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Kunz precision สินค้าคุณภาพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดความฉากอัตโนมัติ Kunz precision Type 1000 เพื่อรองรับงานสอบเทียบด้านความฉากที่ช่วงการวัดสูงสุด 1 เมตร โดยมีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต

 

ติดตั้งระบบสอบเทียบการวัดความฉาก ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


ติดตั้งระบบวัดความตรงอัตโนมัติ (Automatic Straightness Measuring Machine ) ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Kunz precision สินค้าคุณภาพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดความตรงอัตโนมัติ Kunz STRAIGHTset 200-3000 เพื่อรองรับงานสอบเทียบด้านความตรงที่ช่วงการวัดสูงสุด 3 เมตร โดยมีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต

 

ติดตั้งระบบสอบเทียบการวัดความตรง ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้ส่งมอบพร้อมอบรมให้ความรู้สำหรับรถตู้ปฏิบัติการเคลื่อนที่แก่กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับให้บริการตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ โดยบริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น รับบริการออกแบบ ดัดแปลง และติดตั้งเครื่องมือสำหรับรถตู้ปฏิบัติการเคลื่อนที่ นอกจากนี้้ภายในรถตู้ปฏิบัติการได้ติดตั้งเครื่อง TCB-15 ภายใต้แบรนด์ MSA Solution ที่ทางบริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับใช้ตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดแบบหน้าผาก ช่องหู และชนิดดิจิตอลปรอท

ออกแบบ ดัดแปลง ติดตั้ง พร้อมอบรมการใช้งานรถปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

          วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด บริษัท แมชชีนเทค จำกัด บริษัท ศูนย์เทคโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน) 

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ขอขอบคุณภาพจากเพจ งานประชาสัมพันธ์ วก.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ วก.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง


อบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

          วันที่ 20 ถึง 22 เมษายน 2565 บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวัดละเอียด และมาตรวิทยาเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และได้สนับสนุนเครื่องมือวัดยี่ห้อ Mahr เพื่อใช้ในการอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ดำเนินการกลุ่ม อ. กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์

โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ขอขอบคุณภาพจากอาจารย์จงศิริ ชัยทองงาม สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

ภาพบรรยากาศทั้งหมด โดยอาจารย์จงศิริ ชัยทองงาม


โครงการอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ

          วันที่ 9 ถึง 11 พฤษภาคม 2565 บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งมีผู้อบรมเป็นอาจารย์จากอาชีวศึกษาในภาคกลางจำนวนกว่า 30 ท่าน ทั้งนี้หลังจากอบรมยังได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพในการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มาจัดการทดสอบ

โครงการฝึกอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักการทำงาน การใช้งาน การดูแลรักษา และตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์"

          วันที่ 22 ถึง 23 มิถุนายน 2565 บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการวิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลปรอท (Clinical thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิทางช่องหู (Infrared ear thermometer) และเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Infrared forehead thermometer) ณ ห้อง RN202 อาคารเรียนรามราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเพื่อให้สามารถตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้นำเครื่อง TCB-15 ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ นำมาใช้อบรมให้ความรู้และวิธีการใช้งาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักการทำงาน การใช้งาน การดูแลรักษา และตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์"


พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

          วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ขอขอบคุณภาพจากเพจ ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก


อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

          วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ บริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมให้กับคณะครูสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเป็นผู้ทดสอบและนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ1 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมประชาสัมพันธ์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

          วันที่ 19 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำโดย ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ทำกล้า และคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลำพูน กับบริษัท เอ็ม เอส เอ โซลูชั่นจำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวความมั่นคง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักข่าวความมั่นคง


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสาขางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิตอล" ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

          ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสาขางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิตอล" เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ตามเกณฑ์ กติกาการแข่งขันใหม่ (ปีการศึกษา 2565-2567) ให้แก่อาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 20 คน บรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากบริษัท เอ็ม เอส เอ โซลูชั่น จำกัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสาขางานวัดละเอียดและมาตรวิทยามิติ "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิตอล"

ขอขอบคุณภาพจากเพจ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน


อบรม "เทคนิคกระบวนการวัด GD&T และวิธีรายงานผลค่าวัดเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล" ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

          วันที่ 10-12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม A 300 สถาบันไทย-เยอรมัน หลักสูตรการฝึกอบรม "เทคนิคกระบวนการวัด GD&T และวิธีรายงานผลค่าวัดเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล"  เพื่อฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนสาขาช่างต่าง ๆ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญของสถาบันไทย-เยอรมันเป็นผู้ให้ความรู้ดังกล่าว ร่วมกับบริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนเครื่องมือวัดสำหรับใชในการอบรม

อบรม "เทคนิคกระบวนการวัด GD&T และวิธีรายงานผลค่าวัดเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวัดระบบดิจิตอล" ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

ขอขอบคุณภาพจากเพจ TGI Thai-German Institute สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

TGI Thai-German Institute


โครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2565 Smart Metrology Training and Competition 2022 (SMTC-2022)

          บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ Smart Metrology Training and Competition 2022 (SMTC-2022) ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยจัดแข่งขันทักษะงานวัดละเอียดด้วยเครื่องมือวัดยี่ห้อ Mahr ในระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดทักษะด้านการใช้เครื่องมือด้วยเทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้พร้อมก้าวสู่สถานประกอบการในอนาคต โดยบริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดยี่ห้อ Mahr อย่างเป็นทางการ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือ พร้อมทั้งมีวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แนะนำวิธีการเครื่องมือวัดในการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากนี้บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องมือวัดให้แก่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน นอกจากเงินรางวัลที่ผู้แข่งขันได้รับผู้เข้ารอบในการแข่งขันภาคปฏิบัติจำนวน 20 ทีม ยังได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกด้วย

ทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2565 Smart Metrology Training and Competition 2022

ทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2565 Smart Metrology Training and Competition 2022 ระดับมัธยมศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

SMTC-2022 ประจำวันที่ 8/10/2565 ช่วงเช้า

SMTC-2022 ประจำวันที่ 8/10/2565 ช่วงบ่าย

SMTC-2022 ประจำวันที่ 9/10/2565 ช่วงบ่าย

SMTC-2022 ประจำวันที่ 9/10/2565 ช่วงบ่าย

ทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2565 Smart Metrology Training and Competition 2022

ทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2565 Smart Metrology Training and Competition 2022 ระดับอาชีวศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่

SMTC-2022 ประจำวันที่ 1/10/2565

SMTC-2022 ประจำวันที่ 2/10/2565